ФК Смирненски

Сдружение „Футболен Клуб Смирненки”  е регистриран през 13.09. 1999 година с РЕШЕНИЕ № 2263 на РУСЕНСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД, вписан в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел под № 430, том 8 стр. 59, по фирмено дело № 1182/1999г. Футболен Клуб (ФК) Смирненски е приет за постоянен член през 1999 година. На основание чл. 24 от  Устава на БФС, всеки член на БФС има следните права:

 

1.         да участва в дейността на съюза за постигане на определените в устава цели;

 

2.         да участва в работата на конгреса съгласно представителството, определено в устава;

 

3.         да предлага кандидати за избирането им в органите на съюза;

 

4.         да поставя за обсъждане и решаване от компетентните органи на съюза важни въпроси, свързани с развитието на футбола в страната;

 

5.         да участва в първенствата, турнирите и другите състезания по футбол, организирани от БФС;

 

6.         да бъде информиран за дейността на органите на БФС, да иска и да получава преписи от техните решения;

 

7.         да упражнява без ограничения всички други права, предвидени в устава и вътрешните актове на БФС;

 

Присъедини се към нас - Стани член